Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt

Sinh Hoạt sắp đến

Quý vị có thể bấm vào đây để hạ tải danh sách các sinh hoạt tại Lộc Uyển vào Google Calendar, Apple Calendar Lịch, hoặc Microsoft Outlook của quý vị:  (iCal Format)

Dưới đây là chương lịch tổng quát về các Khóa tu thường niên, Khóa tu đặc biệt, Khóa tu cuối tuần có chủ đề, Khóa học, Sinh họat đặc biệt, Ngày làm việc cộng đồng, và các Ngày Quán niệm (Chủ nhật và Thứ Năm).

Quý vị có thể tìm thấy các sinh hoạt đã phổ biến trong chương lịch dưới đây hoặc ở cột bên trái.

Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (21/11/2013)

Tịnh độ ở ngay bây giờ và tại đây

Xem thêm

Chương trình các Khóa Tu Tổng Quát được mở lại (22/11/2013)

Sau một thời gian đóng cửa, Ngày Đến (Thứ Sáu) của các khóa tu là ngày 22 tháng 11

Xem thêm

Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (28/11/2013)

Sóng đã biết nó là nước

Xem thêm

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/12/2013)

Nếu Thượng đế là nền tảng của bản thể thì ai là nền tảng của phi bản thể ?

Xem thêm

Khóa Tu Mùa Lễ Cuối Năm - cho mọi lứa tuổi (28/12/13-1/1/2014)

Trở về chăm sóc bản thân, gia đình và thiên nhiên.

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu