Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Đơn Ghi Danh

Đơn Ghi Danh

Các mẫu đơn dùng để ghi tên phụ giúp vào các sinh hoạt và các khóa tu, v.v...

Ghi danh vào Ban Phụ Tá trong các khóa tu October 2013

ghi danh làm phụ tá viên tình nguyện để phục vụ trong các Khóa tu do Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn tại Lộc Uyển

Xem thêm